2017. október 19., csütörtök

Mi van a Momentum családbarát programjában?


                                                    
Az Ész-Érdekvédő Szülők közössége, melynek a Cseve is tagja minden pártnak, így a Momentum Mozgalomnak is elküldte  levelét az ápolási díjjal és az utazási kedvezménnyel kapcsolatban. Ők válaszukban személyes megbeszélésre hívták csoportunkat. A találkozón nagyon sok mindent átbeszéltünk, meghallgattak minket és úgy tűnik, megértésre találtak a problémáink. Idézzük Momentum programjából a leveleinkben érintett témákat:
Az ápolási díj munkának minősítése

"Ahogy minden fogyatékossággal élő ápolását végző személy munkájáért fizetést érdemel és nem díjat vagy segélyt, úgy a fogyatékossággal élő gyermekét ápoló szülő is. Ez egy régóta fennálló tartozás a társadalommal szemben."
"Jelenleg az ápolási díj lényegében segélyként üzemel, holott az ápolás érdemi munkavégzés, ráadásul az ápolást végző hozzátartozó munkájával tehermentesíti az egészségbiztosítási- és rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó intézményeket. Bár az ápolást végző hozzátartozó nem szorul ki a nyugdíjrendszerből (mivel az ápolási idő beleszámít a szolgálati időbe), sem az egészségügyi rendszerből (de az egészségügyi biztosítása csak az ápolási díj folyósításának idejére szól), az ápolást végző személy jellemzően mégsem érzi magát a társadalom ugyanolyan hasznos tagjának, mint a munkaerőpiac egyéb területein dolgozó társai. A Momentum elismeri az ápolást végző hozzátartozók által végzett MUNKA fontosságát."

A jelenlegi ápolási díj másfélszeresére emelése

"A jelenlegi ápolási díjként folyósított összeg alatta van annak az összegnek, ami elegendő lehet arra, hogy két ember (az ápolt és az ápoló) meg tudjon élni belőle. Ahogy alatta van annak is, ami legalább részben elismerné az ápolást végző személy valós munkáját. Mindezt úgy, hogy a fogyatékossággal élő és tartósan beteg ápoltakra jellemzően többet kell költeni egy családnak. A Momentum jelentősen megemeli az ápolási díj összegét: az ápolási díj, az emelt összegű ápolási díj és a kiemelt ápolási díj összege is másfélszeresére növekedne."
Itt olvasható az eredeti levél:
Az ÉSZ-érdekvédő szülők ápolási díj levele

Erre is választ kaptunk:
Utazási kedvezmény jogkörének bővítése

"Támogatjuk, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek szülei ne csak akkor utazhassanak kedvezményesen, amikor a gyermeket beviszik az iskolába vagy a fejlesztő intézménybe és a gyermek velük van, hanem akkor is, amikor onnan hazajönnek a gyermek nélkül vagy visszamennek a gyermekért. Ha a kedvezmény csak a gyermek jelenlétében érvényes, a szülők számára jobban megéri bérletet vásárolni, hiszen ha egy hónapban hússzor elviszi a gyerekét iskolába, akkor negyvenszer kell a gyerek nélkül utaznia, ami miatt már bőven megéri bérletet vásárolni, így gyakorlatilag semmiféle kedvezményben nem részesül, holott megilletné. Ezért a fogyatékossággal élő gyermekek szülei számára az ingyenes kísérői lehetőség mellett kedvezményes bérletvásárlási alternatívát nyújtunk, ezzel csökkentve a család költségeit, segítve a mindennapi megélhetést."
Itt olvasható az eredeti levél:


Ész-Érdekvédő SZülők
Facebook-on:


E-mail:

Ész -Érdekvédő szülők tagjai:
2017. június 12., hétfő

A KÉPVISELŐK SEGÍTHETNEK


 


A “Taigetosz” törvénymódosítás a képet készítő gyermeket is tönkretenné. A gyermek, ahogy ezt a rajza is mutatja,  nagyon tehetséges, de matematikából soha nem lesz képes leérettségizni….

 
Tisztelt Országgyűlési Képviselő!

Az oktatás szabályozására vonatkozó és az egyes ehhez kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15376 szám alatti törvényjavaslattal, közismertebb nevén “Taigetosz törvénnyel” kapcsolatban a Csak Együtt Van Esély szülői érdekvédő csoport nevében szeretném felhívni a figyelmét két igen fontos tényre.Habár hogy Dr. Áder János köztársasági elnök érvelése szerint a szakmai szervezetek támogatják a fentnevezett törvénytmódosítást, azzal kapocsolatban mégis számtalan, figyelmen kívül hagyott ellenvélemény született.

A Köztársasági Elnök aláírt a törvénymódosítási javaslatot. Részlet az indoklásból, amely szerint:

“A törvény kidolgozásában részt vevő szervezetek
 • Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete,
 • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara,
 • Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége,  
 • ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálata
álláspontját ismerte meg.”

“E szervezetek egyértelműen támogatják az elfogadott törvényben rögzített szabályokat.”
Mára már tudjuk, hogy ez nem igaz.

Ennek egyik bizonyítéka a A Magyar Logopédusok szakmai szövetsége nyilatkozata is, amely szerint:

"Az egyeztetések során azt képviseltük, hogy a felmentések kivezetésének pozitív hatásának előfeltétele, ha a törvénymódosításhoz egy jól összehangolt intézkedéscsomagban azonnal hozzákapcsolódnak azok a proaktív lépések is, melyek a tanulók nehézségeinek megsegítésére irányulnak."

Nem támogatja a jelenlegi módon a törvénymódosítás  bevezetését a 2017. június 6-án  ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar honlapján megjelenő 2017. május 15-i keltezésű levél szerint a négy gyógypedagógus-képzést végző felsőoktatási intézmény sem. Ez alapján a levél alapján az derül ki, hogy a törvényjavaslat előkészítésére fordított idő nem volt elegendő és a szakmai álláspontok egyeztetése sem volt megfelelő mértékű.
(Levél teljes szövege  itt olvasható: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar második nyilatkozata látszólag egy támogató nyilatkozat a törvényjavaslat mellett, de a részletes állásfoglalásból kiderül, hogy valójában 6 intézkedéscsomag azonali bevezetése mellett tartják csak a felmentések kivezetését pozitív hatásúnak.
Továbbá kijelentik, hogy a törvénymódosítás másik részét elfogadhatatlannak tartják:
“A munkacsoport illetékességi köre és megbízása nem terjedt ki a módosításcsomagnak arra az elemére, amely azt célozza, hogy fogyatékos gyermekekkel a jövőben gyógypedagógusi végzettséggel nem rendelkezők is foglalkozhassanak. Ezt az irányt az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar érintett szakmai és tudományos műhelyei korábban is ellenezték és továbbra is elfogadhatatlannak tartják.”
(Teljes nyilatkozat itt elérhető: ELTE 8 munkacsoport)

Ezen felül figyelmébe ajánljuk a következő véleményket:

 • Tiltakozó szakvélemény Dr Gyarmathy Évától, a klinikai és neveléslélektan szakpszichológusát, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézete tudományos főmunkatársától:

“Súlyos hiba a felmentéseket megvonni úgy, hogy a pedagógusok és az oktatás nem készül fel a szokásostól eltérő képességekkel rendelkező tanulóknak is megfelelő tanítási módszerek alkalmazására."
(A levél teljes szövege itt olvasható.)
 • A fogyatékosokat képviselő országos szervezetek nyílt levele Balog Zoltán miniszternek:

  “Sajnálatos módon az Országgyűlés által elfogadott törvénymódosítás az általunk kifogásolt eredeti szöveggel szinte azonos tartalmú, észrevételeink nem kerültek beépítésre, s megállapítható, hogy az OFT határozatának megfelelő módosító javaslat sem került benyújtásra”.
  (A teljes szöveg elérhető: Érdekvédők)
 • A Csak Együtt Van Esély szülői csoport tiltakozó levelei:  

  “Mindenek előtt mély felháborodásunkat kívánjuk kifejezni, hogy a minisztérium 2017. április 13-án tesz nyilvánossá egy 26 oldalas anyagot, és úgy biztosít 5 napot a véleményezésre, hogy ezen időszakból 4 nap munkaszüneti nap, továbbá a teljes időszak a tavaszi szünet idejére esik, ami egy oktatással kapcsolatos törvényjavaslat esetén jelentőséggel bír, mivel így nincs lehetőség a véleményezésben érintettek nagy részének a személyes konzultációjára.
  (A levél teljes szövege: Első levél az oktatási törvény módosításáról, illetve csevecsoport.blogspot.com.)

 • EMMI meghívottként találkozhattunk a törvényt előkészítő munkacsoporttal, amely után meggyőződésünk  volt, hogy sok gyermeket érhet hátrányosan, ha csak egy-egy részterület kerül rendezésre és nem a komplex helyzetet kezelik.
  Ezzel kapcsolatos álláspontunk itt olvasható.

 • A Társaság A Szabadságjogokért szervezet nyílt levele szerint:
  “A véleményezésre a tavaszi szünetet követő első munkanapot, április 18. keddet jelölte meg határidőnek. Így a javaslat társadalmi egyeztetésére nem volt ésszerű lehetőség, a szakmai szervezetek és a fogyatékossággal élő emberek szervezeteinek bevonása nem történhetett meg. A törvényjavaslat ebből következően nemcsak egyes rendelkezéseit tekintve érdemében alapjogsértő, hanem a jogalkotási eljárást tekintve sem felel meg a demokratikus jogállamiság mércéjének.  “
  (Teljes levél itt elérhető: TASZ)


A törvény hátrányos helyzetbe kényszerítő gyermekek szüleiként határozottan aggályosnak tartjuk egy olyan törvényjavaslat bevezetését, amely  - miközben hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott gyermekeket érint -, az ő ellátásukról gondoskodó felnőttek szakmai szervezetek támogatást sem bírja.


2.
Dr. Aáry-Tamás Lajos Oktatási jogok biztosa és a Köztársasági Elnök úr által fent említett támogató szervezetek véleményének jelentős része szerint a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyermekeket nem érinti a módosítás.
Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a napi gyakorlatban, a szakvélemények alkotásakor a fenti nehézségekkel küzdő gyermekek besorolása és a zavar súlyossága nem feltétlenül fedi egymást.  Így diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyermekek akár SNI, akár BTMN besorolást is kaphatnak. Erre a tényre érdekvédő csoportunk felhívta a figyelmet, amikor a törvényjavaslat elfogadása előtt volt alkalmunk egyeztetni az EMMI az Államtitkársággal. Jeleztük, hogy többek között ennek tisztázása is, meg kell, hogy előzzön bármilyen törvénymódosítást.

Állításunk alátámasztására egy szakvélemény részletet ajánljuk figyelmébe:Mindezek alapján arra kérjük Önt, hogy a törvénymódosítást küldje felülvizsgálatra az  Alkotmánybíróságra.

A leírtak alapján attól tartunk, hogy ezt a törvénymódosítást nem előzte meg hatástanulmány, illetve a kormány nem készül fel a törvénymódosítás által kialakuló helyzetek kezelésére.


Bízunk abban, hogy Ön átérzi az érintett gyermekek, szülők és családok problémáit.

Felhívjuk figyelmét, hogy levelünket és az arra adott választ a nyílvánosság számára is elérhetővé tesszük.

2017. június 9., péntek
Cseve beszéde a csoporttagokkal közösen íródott
Mi, a Csak Együtt Van Esély csoport alapítói, mint sokan mások itt a téren, szülők vagyunk.
Áder János, TE is szülő vagy, mondhatom a szülőtársunk. Kérdezem, ha valamelyik gyermeked érintett lett volna, most MIT TENNÉL?
A gyermek mindannyiunk jövője. Most egy álmot, egy lehetőséget vesznek el sok-sok gyerektől. Ezek a gyermekek, mert tanulási nehézségük van, NEM LUSTÁK csak NEM KÉPESEK RÁ. Az, hogy megbuktatják, nem fogja motiválni. De ha engedik a szükségletei szerint tanulni, SIKERES LEHET. EGY GYERMEK ÁLMÁT SEM VEHETIK EL.
Idézek egy levélből, amit a csoportunknak küldtek:
„Szörnyű, hogy annyi évet kellett várnom arra, hogy egy tanár felhívja a figyelmem: szerintem itt valami más gond van nálad? A nevelési tanácsadó megadta a felmentést matematikából. Évfolyamelsőként végeztem el a gimnáziumot, és most másodéves joghallgató vagyok. Nyilván nem matektanárnak mentem. Közben olvasom a hülye kérdéseket, hogy egy ilyen gyerek hogy tud tovább tanulni? Amúgy is, mi ez a jelző, hogy „ilyen”.?????
Mélységesen felháborít ez a döntés. Mert mi lett volna velem, ha nem kapom meg azt a papírt? Le se tudtam volna érettségizni, nemhogy jogi egyetemre járni.
Egy szülő írta a következőt:
"Mióta megkapta a gyermekem felmentést, szárnyal, főleg történelemből. Nagyon büszke vagyok rá!! Hiszek benne, hiszem azt, hogy valóra tudja váltani az álmát, és boldog ember lesz!
Egy érettségi elnök levele:
BTMN státuszú diák, minden tantárgy írásbeli része alól fel volt mentve, ezért duplán szóbelizett. Fantasztikus feleleteket hallottunk tőle, biztos vagyok benne, hogy életem végéig nem fogom elfelejteni. Ha őt annak idején nem mentik fel? Akkor most mi lenne vele?
A CSEVE-csoport egyik alapítójának üzenete, aki ma 3 nyelven beszél és diplomás tanár végzettségű:
"El tudjátok azt képzelni, hogy milyen az, amikor minden egyes szónak meg kell tanulnod a helyesírását, újra és újra, mert NEM tudod megjegyezni? Nem tudok radírozás nélkül leírni kézzel a mai napig egy mondatot sem.
Ha ez törvény életbe lép, mi lesz az érintett gyerekekkel? Majd állhatnak sorba a szakértői bizottságnál, hogy egyszer majd sorra kerüljenek? És ha megkapják az SNI-s státuszt, akkor minden megoldódik? Ha ma SNI-s gyermeknek akarsz iskolát keresni, akkor felkötheted a gatyád!

Mi, a Cseve tagjai olyan szülők vagyunk, akik ilyen nehézségekkel küzdő gyermeket nevelünk. Üzenjük mindenkinek, ezek a gyermekek is léteznek, ott vannak az óvodákban, iskolákban, az utcákon, a játszótereken és később remélhetően ott lesznek a munkahelyeken.
ŐK IS MAGYARORSZÁG GYERMEKEI.
Szerintetek ezek a gyermekek mind LUSTÁK , és csak meg a akarják úszni az osztályzatot? 
Lehet ilyen is köztük. De nem mind! Ez így egy kollektív büntetés!
Nagyon kevés szó esik, arról a másik intézkedésről, hogy az értelmi fogyatékos gyermekek esetén a készségtárgyak tanításához nem kell gyógypedagógus végzettség. Akkor ezek SZERINT a gyógypedagógus nem egy külön szakma? EZEK SZERINT majd ezután a sebész helyett bőrgyógyász is operálhat?
IGY AKARJÁK A GYÓGYPEDAGÓGUS HIÁNYT PAPÍRON MEGOLDANI? A leginkább védtelenek, a leginkább rászorultak kárára.
Áder János TE is szülőtársunk vagy, ha ne adj Isten majd egyszer az unokádat mindez érinteni fogja, mit fogsz neki mondani?
Gyermekeink nem játékszerek, nem kísérleti nyulak. 
Nem, nem, ez így a törvényt elfogadóknak nem jó, másképp mondom: 
A gyermekeink nem labdák. Akkor miért rúgnak folyton beléjük?
Itt most nem lesz gól, és elmarad a gólöröm.
Az érintett gyermekek nem tudnak kiállni magukért! De mi itt vagyunk velük. 
Szülők 
Tanárok 
Szakemberek
es minden érző ember ...
Nem adjuk fel az álmaikat! 
Nem engedjük, hogy ezt elvegyék tőlük!
Milyen az a kormány, amely azokat támogatja, akik nem szorulnak rá, de a rászorultakat az árokba, a kilátástalanságba kergeti? Mi ez, ha nem a modern Taigetosz?
Ti ilyen országban szeretnétek élni?
Ezt az utat szeretnétek mutatni gyermekeiteknek?
LEHET, HOGY A DÖNTÉSHOZÓK MÉG MINDIG NEM ÉRTIK, MI A BAJ? Még mindig nem!
SAJNÁLJUK! Akkor KÉRHETNEK FELMENTÉST. MI MEGADJUK.....


Facebook oldalunkért klikk ide!CSak Együtt Van Esély