2016. november 24., csütörtök


Mivel a válasz nem nyugtatta meg csoportunkat, az alábbi kérdéseket fogalmaztuk meg:


Dr. Palkovics László
oktatási államtitkár

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest,
Akadémia u. 3.
Tel: 795-1001 Fax: 795-0151


Tárgy: T/12731. számú törvényjavaslat


Tisztelt Államtitkár Úr!


Köszönjük, hogy elküldték a Köznevelésért Felelős Államtitkárság T/12731. számú törvényjavaslat 94. § (1) bekezdés d) pontját érintő tervezett módosítással kapcsolatos állásfoglalását. 

„A részletszabályok előkészítése folyamatban van, azokat megismerhetik a jelenleg közigazgatási egyeztetés alatt álló „egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló …/2016. (…) EMMI rendeletről” című előterjesztésből. A térítésköteles szolgáltatások nem a szülőket, hanem azon fenntartókat célozzák, amelyek a speciális szakemberek alkalmazásához szükséges támogatásokat a központi költségvetésből le tudják hívni. Egy olyan köznevelési intézményben, mely sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók együttnevelését látja el, a speciális szakemberek biztosítása megtörténhet úgy is, hogy az adott intézmény maga foglalkoztatja őket, avagy úgy is, hogy a szolgáltatást az utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózatok nyújtják. Az óvodák fenntartói a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény (a továbbiakban Kv.tv.) rendelkezései alapján le tudják hívni a speciális szakemberek alkalmazásához szükséges támogatást, hiszen az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározásakor a gyermekek számát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint (azaz 1, 2 vagy három főként) kell figyelembe venni. Hasonlóképpen a fentiekhez a nem állami fenntartásban lévő iskolák fenntartói – ugyancsak a Kv.tv. szerint – a bértámogatás alapjául szolgáló számításnál tudják a sajátos nevelési igényű tanulók számát megjeleníteni, s ez alapján a magasabb támogatást lehívni. Tekintve, hogy speciális szakemberek foglalkoztatásához szükséges összeget a jelzett fenntartók a központi költségvetésből lehívják, indokolt annak a szabálynak a megjelenítése, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) által fenntartott utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózatok – ezen intézmények felé – térítéskötelesen szolgáltathatnak. A KLIK által, illetve a felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények ilyen – normatív jellegű – igényléssel nem élhetnek, így plusz összeget sem kapnak, így feléjük a KLIK által fenntartott utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózatok továbbra is térítésmentesen szolgáltatnak.” 

Az állásfoglalás azonban további kétségeket támaszt bennünk, így szíves válaszukat kérjük a következő kérdésekben: 

A T/12731. számú törvényjavaslat 94. § (1) bekezdés d) pontját érintő tervezett módosítás nem szűkíti le és nevezi meg pontosan azok körét, akik az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat igénybevételéért ellenszolgáltatás fizetésére kötelezhetők. Kérjük, mutassanak rá azokra a jogszabályokra, melyek garantálják, hogy a jövőben egy későbbi oktatási miniszteri rendeletben a hálózat igénybevételének költségei nem terhelhetők a sajátos nevelési igényű gyermek szüleire, gondviselőjére. 

Az állásfoglalás szerint a nem állami fenntartású intézmények a központi költségvetésből támogatást hívhatnak le a speciális szakemberek alkalmazásához, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók után. Így „indokolt annak a szabálynak a megjelenítése, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) által fenntartott utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózatok – ezen intézmények felé – térítéskötelesen szolgáltathatnak.” 
Ugyanakkor a központi költségvetésből tudomásunk szerint a nem állami fenntartású intézmények számára eddig is lehívható volt ez a támogatás úgy, hogy közben a KLIK által fenntartott utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózatok igénybevételére térítésmentesen volt lehetőség. A törvénymódosítás hatására így az ezt megelőző állapothoz képest a nem állami fenntartású intézmények költségvetésében többlet költségek megjelenése várható (ha csak nem emelkedik a lehívható támogatás összege). 

Kérjük, mutassanak rá azokra a jogszabályokra, melyek garantálják, hogy a többletköltségek elkerülése érdekében a nem állami fenntartású intézmények nem vehetnek fel kisebb létszámban sajátos nevelési igényű tanulókat?
Kérjük, mutassanak rá azokra a jogszabályokra, melyek garantálják, hogy a többletköltségek elkerülése érdekében a nem állami fenntartású intézmények nem differenciálhatnak sem a nevezett szolgáltatásokat igénybe vevő, s ezáltal a költségtöbbletet keletkeztető gyermekek és a többi gyermek, sem pedig az SNI-s gyermekek és a többi gyermek között a fizetendő költségtérítés, tandíj, képzési hozzájárulás, vagy bármely más bevételi jogcímen keletkező követelés  megállapításában, tehát a keletkező költségtöbbletet közvetve, bújtatott formában sem terhelhetik megkülönböztetetten a nevezett szolgáltatásokat igénybe vevő, a költségtöbbletet keletkeztető gyermekekre, családjukra, vagy általában az SNI-s gyermekekre és családjukra. 


Szíves együttműködésüket előre is köszönjük.  Tisztelettel: 

Sárándiné Varga Szilvia
Csak Együtt Van Esély csoport

Budapest, 2016. 11. 22.
2016. november 23., szerda


Választ kaptunk a levelünkre Czeizel Barbarától - Köszönjük.


"Megkeresésére kértem egy állásfoglalást a köznevelési államtitkárságról, ahonnan a következő választ kaptam:

„A részletszabályok előkészítése folyamatban van, azokat megismerhetik a jelenleg közigazgatási egyeztetés alatt álló „egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló …/2016. (…) EMMI rendeletről” című előterjesztésből. A térítésköteles szolgáltatások nem a szülőket, hanem azon fenntartókat célozzák, amelyek a speciális szakemberek alkalmazásához szükséges támogatásokat a központi költségvetésből le tudják hívni. Egy olyan köznevelési intézményben, mely sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók együttnevelését látja el, a speciális szakemberek biztosítása megtörténhet úgy is, hogy az adott intézmény maga foglalkoztatja őket, avagy úgy is, hogy a szolgáltatást az utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózatok nyújtják. Az óvodák fenntartói a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény (a továbbiakban Kv.tv.) rendelkezései alapján le tudják hívni a speciális szakemberek alkalmazásához szükséges támogatást, hiszen az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározásakor a gyermekek számát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint (azaz 1, 2 vagy három főként) kell figyelembe venni. Hasonlóképpen a fentiekhez a nem állami fenntartásban lévő iskolák fenntartói – ugyancsak a Kv.tv. szerint – a bértámogatás alapjául szolgáló számításnál tudják a sajátos nevelési igényű tanulók számát megjeleníteni, s ez alapján a magasabb támogatást lehívni. Tekintve, hogy speciális szakemberek foglalkoztatásához szükséges összeget a jelzett fenntartók a központi költségvetésből lehívják, indokolt annak a szabálynak a megjelenítése, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) által fenntartott utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózatok – ezen intézmények felé – térítéskötelesen szolgáltathatnak. A KLIK által, illetve a felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények ilyen – normatív jellegű – igényléssel nem élhetnek, így plusz összeget sem kapnak, így feléjük a KLIK által fenntartott utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózatok továbbra is térítésmentesen szolgáltatnak.”

Ezen indoklásból az derül ki, hogy a költségtérítés nem a családokat érinti. Továbbá, hogy a költségek fedezhetők, erre jogszabályi rendelkezések is be vannak idézve, de ezt az intézményeknek egymás között kell „lerendezniük”, véleményem szerint a szükséges az egyértelmű szülői támogatással, illetve érdekérvényesítéssel."


Mivel továbbra is aggályosnak tartjuk a törvénytervezetet, újabb kérdéseket tettünk fel, ez a következő blogbejegyzésben olvasható!2016. november 21., hétfő

A készülő törvénytervezet aggodalommal tölt el bennünket, ezért kérdéseket tettünk fel:Balog Zoltán
emberi erőforrások minisztere

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
1054 Budapest, 
Akadémia u. 3. 

Tárgy: Nyílt levél a T/12731. számú törvényjavaslathoz


Tisztelt Miniszter Úr!

A Csak Együtt Van Esély elnevezésű, sajátos nevelési igényű gyermekek szülei által létrehozott csoportot mélységes aggodalommal tölti el a T/12731. számú törvényjavaslat 94. § (1) bekezdés d) pontját érintő tervezett módosítás, mely szerint:  

Az Nkt. 94. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy)

„d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos részletes szabályokat, továbbá a szakértői vélemény elkészítésével összefüggő eljárást, a szakértői bizottság működését, az országos és más szakértői tevékenységet, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezésének és működtetésének, az együttnevelést segítő pedagógusok tevékenységének részletes szabályait, valamint azokat a feltételeket, amikor az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat igénybevételéért ellenszolgáltatás kérhető,”

(rendeletben állapítsa meg.)


1. Problémáink a tervezett módosítással kapcsolatban
Általánosságban rendkívül aggályosnak tartjuk, hogy:
- a tervezett módosítás indoklás nélkül jelent meg, így nem világos a változtatás mögött meghúzódó jogalkotói szándék
 - a felhatalmazás nem szűkíti le és nevezi meg pontosan azok körét, akik az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat igénybevételéért ellenszolgáltatás fizetésére kötelezhetők. Így – még ha más jogszabályok kínálnak is garanciát – a módosítás megteremtheti annak jogi alapját és lehetőségét, hogy a hálózat igénybevételének költségeit:
a) közvetlenül a sajátos nevelési igényű gyermek családjára, szüleire terheljék
b) amennyiben az ellenszolgáltatás megfizetésének alanyai az egyházi és alapítványi iskolák, úgy közvetve – tandíj emelés útján – szintén a szülők, családok fizessék a költségeket.

2. A sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik helyzete 
A sajátos nevelési igényű gyermekek a jelenlegi oktatási rendszer hibáinak legnagyobb vesztesei. Sokuk számára egyáltalán nem áll rendelkezésre olyan állami iskola, óvoda, ami fogadná őket. A szülők sok esetben alapítványi vagy egyházi intézményt próbálnak keresni, hogy igyekezzenek elkerülni a magántanulói jogállást, hiszen ez ezen gyermekek -- és többnyire szüleik, gondviselőik -- társadalomból való teljes kirekesztését jelentené. Ezeknek a családoknak már így is nagy anyagi megterhelést jelent a tandíj, hatalmas kiadást, amit igazából nem nekik kellene megfizetniük. Ráadásul a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok többsége egykeresős, hiszen a gyermekek ápolása, ellátása, fejlesztésekre történő utaztatása egy szülő idejét szinte teljes egészében lefoglalja. A családok elszigeteltsége nemcsak lelkileg, de anyagilag is folyamatosan növekszik: minden igyekezetükkel azért küzdenek, hogy gyermekeiknek megadhassák mindazt a támogatást, amivel felnőve, képesek lesznek beilleszkedni a társadalomba. Egy felelős kormány jogalkotói nem engedhetik meg, hogy az SNI gyerekek életesélyei és a társadalomba való integrációjuk egy hibás jogszabály módosítással tovább romoljon. 


3. Oktatáshoz való hozzáférés: hazai és nemzetközi jogi hivatkozások
Az utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat az egyik kulcsa a sikeres integrált oktatás megvalósulásának. 

Amennyiben ennek költségei közvetlenül vagy közvetett formában a családokra hárulnának, úgy a sajátos nevelési igényű gyermekek Alaptörvényben foglalt jogai sérülnének. Magyarország hatályos Alaptörvénye kimondja: (XI. cikk): (1) „Minden állampolgárnak joga van a művelődéshez. (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, tovább az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.”

A fogyatékossággal élő emberek oktatáshoz való jogára a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény is nagy hangsúlyt fektet. Magyarország az elsők között ratifikálta az egyezményt. A 24. cikk szerint a „1. A részes államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek oktatáshoz való jogát. E jog hátrányos megkülönböztetés nélküli, az egyenlő esélyek alapján történő megvalósítása céljából a részes államok befogadó oktatási rendszert biztosítanak minden szinten, továbbá élethosszig tartó tanulási lehetőséget nyújtanak. […] 2. E jog érvényesítése során a részes államok biztosítják a) a fogyatékossággal élő személyeket fogyatékosságuk alapján nem zárják ki az általános oktatási rendszerből, és a fogyatékossággal élő gyermekeket fogyatékosságuk alapján nem zárják ki az ingyenes és kötelező alapfokú oktatásból, valamint a középfokú oktatásból.” A fogyatékossággal élő gyermekek ingyenes és kötelező alapfokú oktatásban való részvételének biztosítása tehát a kormány nemzetközi egyezményben vállalt kötelessége.

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásáról a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti közneveléséről az alábbi módon nyilatkozik: „47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. […] (10) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is biztosítható.” Elengedhetetlennek tartjuk, hogy sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, akik gyógypedagógiai és konduktív ellátásra való igényjogosultsága fent leírtak szerint megállapításra került, továbbra is ingyenesen legyenek elérhetők az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori szolgáltatások. Továbbá, hogy a felmerülő költségek megfizetésére a családok, a szülők se közvetlenül, se közvetett formában – tandíj emelése – ne legyenek kötelezhetők. 


4. Kérdéseink, javaslataink

Mivel a T/12731. számú törvényjavaslat 94. § (1) bekezdés d) pontját érintő tervezett módosítás indoklás nélkül jelent meg és a megszövegezés tágan fogalmaz, így kérjük, hogy a felhatalmazás szövege zárja ki a gyermeket, tanulót, szülőt, illetve gondviselőjét azok köréből, akik ellenszolgáltatás megfizetésére kötelezhetők. Noha a jelenlegi jogszabályok még kínálnak garanciákat, de -- tekintettel a szakjogági szabályozáson túlmutató jogszabályi környezet változásainak korábban soha nem tapasztalt mértékű felgyorsulására az utóbbi években -- kiemelten fontosnak tartjuk kizárni annak jövőbeni lehetőségét, hogy a mindenkori oktatásért felelős miniszter olyan rendeletet hozhasson, mely a szülőkre, családokra terhelné a költségeket.
Kérjük szíves tájékoztatásukat a tekintetben, hogy milyen jogi biztosítéka van annak, hogy az alapítványi és egyházi iskolák a módosítással járó többletterheiket nem fogják a szülőkre, a családokra áthárítani?


Tájékoztatásul közöljük, hogy problémánkkal 3 nap múlva meg fogjuk keresni az országgyűlési frakciók vezetőit is.

Várjuk válaszukat és szíves együttműködésüket. 


Tisztelettel: 


Sárándiné Varga Szilvia
Csak Együtt Van Esély csoport

Budapest, 2016. 11. 21.

Frissítés: A válaszlevél a következő bejegyzésben olvasható.

2016. november 3., csütörtök

Félévesek lettünk!!!


Facebook oldalunkért klikk ide!CSak Együtt Van Esély

--- Együtt van esélyünk! ---

Ez a kis bejegyzésünk, Ünneplés és Köszönet is egyben.
Ünneplése az elmúlt fél évben elvégzett munkának és Köszönet NEKTEK, kedves olvasok, csoporttagok,  hogy vagytok és segítitek harcunkat, hogy minél többet tudjunk tenni gyermekeinkért!

Fél éve már, hogy megalakultunk egy tavaszi estén, azóta sok helyen jártunk és sokszor felhívtuk a figyelmet gyermekeink helyzetére.

Köszönjük, hogy az elmúlt 6 hónapban együtt lehettünk, megosztottátok a történeteiteket, támogattátok egymást és vittétek a CSEVE hírét!

A következő hat hónap ugyan ilyen sűrűnek ígérkezik. A kérdőívünk eredményével megyünk és hallatjuk a hangunkat!
Reméljük továbbra is támogattok minket!
Hiszünk az összefogás erejében!
Csináltunk is erről egy kis montázst.

Fogadjátok szeretettel!

video